BÆRBUSKER

Type:Vindrue (raud)
Namn:Vitis 'Rondo'
Vekseform:Kraftig vekst

Bladverk,Greiner:Skjering jan. - febr
Salgsstørrelse:2 rankar
Hardførheit:H3-4
Modning/Brukstid:Oktober
Fruktstorleik:Store blå, sein
Vekstforhold:Djup, lett jord med høgt moldinnhald.
Fruktkvalitet:Utmerka raudvin/rosevindrue
Anna info:Tysk opphav.Mest aktuell i milde kyst- og fjordstrøk.
Pris:190