BÆRBUSKER

Type:Blåbær
Namn:Vaccinium corymbosium 'Bluetta'
Vekseform:Middels til svak vekst.Lita buske

Bladverk,Greiner:Middels til svak vekst.Lita buske
Salgsstørrelse:30-40cm
Blomstringstid:Først i juni
Pollinering:Sjølvfertil
Sjukdomar:Noko utsett for greindød
Hardførheit:H3-4
Modning/Brukstid:Frå slutten av juli
Fruktstorleik:Middels store matt blå bær
Vekstforhold:Humusrik godt drenert sur jord
Fruktkvalitet:Middels til god
Anna info:Tidleg sort
På lager:Nei
Pris:0