BUSKER

Type:Lønn - viftelønn 'Sangukaku'
Namn:Acer palmatum 'Sangokaku'
Vekseform:2m.Seintveksande,opprett.Tett forgreina

Bladverk,Greiner:Korallraud bark.Grøne blad.Lysraud haustfarge
Salgsstørrelse:50-60cm co
Hardførheit:H4
Vekstforhold:Sol.Godt drenert nøytral jord
Pris:790