BUSKER

Type:Lønn - viftelønn 'Osakazuki'
Namn:Acer palmatum 'Osakazuki'
Vekseform:3-4. Oprettveksande brei form

Bladverk,Greiner:Mørk grøne blad.Karminraud/oransje haustfarge
Salgsstørrelse:30-40cm co
Hardførheit:H4
Vekstforhold:Sol.Godt drenert nøytral jord
Pris:590