FRUKTTRE

Type:Eple - 3 Sein
Namn:Katrina
Salgsstørrelse:3 greiner + topp
På lager:NEI