FRUKTTRE

Type:Eple
Namn:Gyllenkroks Astrakan
Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pris:375