FRUKTTRE

Type:Eple - 1 Tidleg
Namn:Gyllenkroks Astrakan A2
Salgsstørrelse:1-års co
Modning/Brukstid:August - September
Fruktstorleik:Raud
Fruktkvalitet:
Pris:440