FRUKTTRE

Type:Kirsebær
Namn:Fanal
Salgsstørrelse:2 års 7,5l co
Pollinering:Sjølvfertil
Hardførheit:Svært hardfør
Modning/Brukstid:August
Anna info:God husholdningsfrukt
Pris:490