FRUKTTRE

Type:Kirsebær
Namn:Fanal
Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Sjølvfertil
Hardførheit:Svært hardfør
Modning/Brukstid:Middels tidleg
Anna info:God husholdningsfrukt
Pris:400