FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Van
Vekseform:Mørk

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Merchant, Merton Glory
Modning/Brukstid:Sein
Fruktstorleik:Store bær
Pris:375