FRUKTTRE

Type:Morell - 2 Sein
Namn:Van
Vekseform:

Salgsstørrelse:2 års co
Pollinering:Merchant, Merton Glory
Modning/Brukstid:Sein
Fruktstorleik:Mørke store bær
Pris:400