FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Ulster
Vekseform:

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Merchant, Merton Glory
Modning/Brukstid:Sein
Fruktstorleik:Mørke store bær
Pris:390