FRUKTTRE

Type:Morell - 2 Sein
Namn:Sunburst
Vekseform:

Salgsstørrelse:2 års co
Pollinering:Sjølvfertil
Modning/Brukstid:Sein
Fruktstorleik:Mørke svært store bær
Pris:400