FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Sunburst
Vekseform:Mørk

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Sjølvfertil
Modning/Brukstid:Sein
Fruktstorleik:Svært store bær
Pris:375