FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Sunburst
Vekseform:

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Sjølvfertil
Modning/Brukstid:Sein
Fruktstorleik:Mørke svært store bær
Pris:390