FRUKTTRE

Type:Morell - 2 Sein
Namn:Stella
Vekseform:

Salgsstørrelse:2 års 7,5l co
Pollinering:Sjølvfertil
Modning/Brukstid:Sein
Fruktstorleik:Mørke store bær
På lager:
Pris:490