FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Merton Glory
Vekseform:

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Pollinerar alle andre sortar
Modning/Brukstid:Tidleg
Fruktstorleik:Gule med raud solside
Pris:400