FRUKTTRE

Type:Morell - 1 Tidleg
Namn:Merton Glory
Vekseform:

Salgsstørrelse:2 års co
Pollinering:Pollinerar alle andre sortar
Modning/Brukstid:Tidleg
Fruktstorleik:Gule med raud solside
Pris:400