FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Merchant
Vekseform:Mørk

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Pollinerar alle andre sortar
Modning/Brukstid:Tidleg
Fruktstorleik:Store bær
Pris:375