FRUKTTRE

Type:Morell - 1 Tidleg
Namn:Merchant
Vekseform:

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Pollinerar alle andre sortar
Modning/Brukstid:Tidleg
Fruktstorleik:Mørke store bær
Pris:400