FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Lapins
Vekseform:Mørk

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Sjølvfertil
Modning/Brukstid:Svært sein
Fruktstorleik:Store bær
Pris:375