FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Lapins
Vekseform:

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Sjølvfertil
Modning/Brukstid:Svært sein
Fruktstorleik:Mørke store bær
Pris:400