TRE

Type:Hengebjørk
Namn:Betula pendula 'Youngii'
Vekseform:510m.Sterkt hengjande hovud- og smågreiner

Salgsstørrelse:200-250cm
Hardførheit:H6
Vekstforhold:Varm plass. Gjerne næringsfattig jord
Pris:660