TRE

Type:Hengjejørk
Namn:Betula pendula
Vekseform:15-20m

Salgsstørrelse:300-350cm
Hardførheit:H7
Vekstforhold:Varm plass. Gjerne næringsfattig jord
På lager:Fleire salgsstorleikar
Pris:650