FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Kristin
Vekseform:Mørk

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Merchant,Merton Glory
Modning/Brukstid:Sein
Fruktstorleik:Store bær
På lager:Nei