FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Burlat
Vekseform:Mørk

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Merchant,Merton Glory
Modning/Brukstid:Svært tidleg
Fruktstorleik:Store bær
Pris:375