FRUKTTRE

Type:Pære - 3 Sein
Namn:Phillip
Salgsstørrelse:3greiner+topp
Pollinering:Broket Juli, Clara Frijs,Herrepære
Modning/Brukstid:Oktober - desember
Anna info:Kravstor
Pris:0