SMÅ TRE (til krukker)

Type:Sibrertebusk
Namn:Caragana aurantiaca
Salgsstørrelse:Stammehøgd 100cm
Pris:340