FRUKTTRE

Type:Pære
Namn:Moltke
Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Broket Juli, Clara Frijs
Sjukdomar:Sterk
Modning/Brukstid:Oktober - november
Anna info:Stort dyrkingsområde
Pris:375