FRUKTTRE

Type:Pære
Namn:Keiserinne
Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Broket Juli, Clara Frijs
Sjukdomar:Skurv
Modning/Brukstid:September
Anna info:Ikkje i kyststrøk
Pris:375