FRUKTTRE

Type:Pære
Namn:Anna
Vekseform:Opprett

Salgsstørrelse:3 greiner+topp co
Pollinering:Broket Juli, Clara Frijs
Sjukdomar:Sterk
Hardførheit:H4
Modning/Brukstid:Oktober - november
Fruktstorleik:Gulgrøn. Glatt skal
Kvalitet:God til svært god
Pris:400