BÆRBUSKER

Type:Jostabær
Namn:Jostabær
Bladverk,Greiner:Greinene må bindast opp
Salgsstørrelse:3-4greiner
Sjukdomar:Litt utsett for bladsopp
Hardførheit:H5
Modning/Brukstid:Juli
Fruktstorleik:Mellomting mellom solbær og stikkelsbær
Kvalitet:Middels
Anna info:Hybrid mellom solbær og stikkelsbær
Pris:90