BÆRBUSKER

Type:Rips
Namn:Raud Hollandsk
Vekseform:Raud

Bladverk,Greiner:Kaftig,opprett
Salgsstørrelse:3-4greiner
Sjukdomar:Lite utsett
Hardførheit:H6-7
Modning/Brukstid:Middels, først i august
Fruktstorleik:Store bær. Lange klasar.
Kvalitet:God,sur. Fin saftfare
Anna info:Svært riktbærande
Pris:85