FRUKTTRE

Type:Plomme
Namn:Engelsk sviske
Vekseform:Mørkblå

Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Sjølvfertil
Modning/Brukstid:Middels tidleg
Fruktstorleik:Små
Pris:375