NÅLETRE

Type:Tuja - kuletuja 'Tiny Tim'
Namn:Thuja occidentalis 'Tiny Tim'
Vekseform:0,5m Kompakt kuleform

Salgsstørrelse:25-30cm
Hardførheit:H5
Pris:220