NÅLETRE

Type:Hybridbarlind 'Farmen'
Namn:Taxus media Farmen'
Vekseform:1-2m.Breid vekst

Bladverk,Greiner:Mørkt grøne nåler
Salgsstørrelse:30-40cm
Hardførheit:H5-6
Vekstforhold:Moldrik, godt drenert jord.Gjerne skugge
Pris:190