NÅLETRE

Type:Japanbarlind
Namn:Taxus cuspidata 'Nana'
Vekseform:1-2m.Låg, tett og rund vekst. Seinare breid

Bladverk,Greiner:Korte mørkt grøne nåler
Salgsstørrelse:40-50cm
Hardførheit:H5
Vekstforhold:Moldrik, godt drenert jord.Gjerne skugge
Pris:220