NÅLETRE

Type:Einer - flateiner 'Nana'
Namn:Juniperus procumbens' 'Nana
Vekseform:0,3m.Brei vekst.utoverliggjnde greiner

Salgsstørrelse:25-30cm
Hardførheit:H4
Pris:220