FRUKTTRE

Type:Plomme
Namn:Avalon
Vekseform:

Salgsstørrelse:3 greiner+topp co
Pollinering:Mallard, Victoria
Modning/Brukstid:Sein
Fruktstorleik:Raudlilla
Pris:390