FRUKTTRE

Type:Eple - 1 Tidleg
Namn:Raud Haugmann M26, A2
Vekseform:

Salgsstørrelse:2 års co
Pollinering:Säftaholm,Transp.Blanche,Summerred
Hardførheit:H6
Modning/Brukstid:September
Fruktstorleik:Raud
Fruktkvalitet:Middels
Pris:400