BUSKER

Type:Lønn - japanlønn 'Aconitifolium'
Namn:Acer japonicum 'Aconitifolium'
Vekseform:3-4m.Busk eller lite tre med greinetasjar

Bladverk,Greiner:Oransjeraude haustfargar
Salgsstørrelse:50-60 cm co
Hardførheit:H4
Vekstforhold:halvskugge med godt drenert jord
Pris:0