FRUKTTRE

Type:Morell - 2 Sein
Namn:Teclovan
Salgsstørrelse:2 års co
Pollinering:Merchant, Merton Glory
Modning/Brukstid:Sein
Pris:400