FRUKTTRE

Type:Morell
Namn:Teclovan
Salgsstørrelse:3 greiner + topp
Pollinering:Merchant, Merton Glory
Modning/Brukstid:Sein
Pris:400