FRUKTTRE

Type:Eple - 4 Sidereple (biiterr - sharp)
Namn:Red Foxwhelp M26, A2
Salgsstørrelse:2 års 7,5l co
Blomstringstid:Middels tidleg
Sjukdomar:Middels sterk
Modning/Brukstid:SeptTidleg oktober.
Fruktstorleik:Lite eple.Mørkerude striper på lysraud botn.
Fruktkvalitet:Svært syrerik med vinaktig aroma
Anna info:Gamal sidereplesort. Liten til middels stor frukt
På lager:
Pris:490