FRUKTTRE

Type:Eple - 4 Sidereple
Namn:Red Foxwhelp M9
Salgsstørrelse:1-års 7,5l co
Modning/Brukstid:September
Fruktstorleik:Raud
Anna info:Gamal sidereplesort. Liten til middels stor frukt
Pris:240