FRUKTTRE

Type:Eple - 4 Sidereple
Namn:Ellis Bitter M9
Salgsstørrelse:1 - års 7,5lco
Blomstringstid:Middels til sein
Sjukdomar:Sterk
Modning/Brukstid:
Fruktstorleik:Gulraud
Anna info:Svært bra avling
Pris:240