FRUKTTRE

Type:Eple - 2 Middels tidleg
Namn:James Grieve
Vekseform:Svaktveksande med run krune

Salgsstørrelse:2 års 7,5l co
Blomstringstid:Middels tidleg
Pollinering:Annan sort med same blomstringstid
Sjukdomar:Kan få skurv og prikksjuke
Hardførheit:H4
Modning/Brukstid:September - november
Fruktstorleik:Gul med raudt
Fruktkvalitet:God-svært god
Anna info:Skotsk opphav. 1890
På lager:
Pris:490