STAUDER

Type:Rosestorkenebb
Namn:Geranium macrorrhizum 'Ingwersens varietet'
Vekseform:30cm

Blomstringstid:Juni-juli
Blomsterfarge:Lys rosa
Hardførheit:H7
Vekstforhold:Sol til skugge. Villig og hardfør
Anna info:Botndekke
Pris:60