TRE

Type:Spisslønn
Namn:Acer platanoides
Salgsstørrelse:Stammeomkrets 12-14 cm
Pris:0