TRE

Type:Spisslønn
Namn:Acer platanoides
Salgsstørrelse:Stammeomkrets 10-12cm
Pris:2 100