BUSKER

Type:Lønn - asklønn 'Flamingo'
Namn:Acer negundo 'Flamingo'
Vekseform:3-6m. Stor buske eller lite tre

Bladverk,Greiner:Flika blad. Grønt,kvitt og rosa
Salgsstørrelse:100-125cm
Hardførheit:H3-4
På lager:Nei
Pris:0