FRUKTTRE

Type:Pære
Namn:Bonne Louise
Salgsstørrelse:3greiner+topp
Pollinering:Broket Juli
Sjukdomar:Utsett
Modning/Brukstid:Oktober-november
På lager:
Pris:390