FRUKTTRE

Type:Kirsebær
Namn:Ostheim
Salgsstørrelse:3 gr. + topp
Pollinering:Krev bestøving
Hardførheit:H6
Modning/Brukstid:Tidleg august
Fruktstorleik:Mørke middels store bær
På lager:NEI