BUSKER

Type:Skjermleddved 'Lycksele'
Namn:Lonicera involucrata 'Lycksele'
Salgsstørrelse:3 greiener co
Pris:95