SMÅ TRE (til krukker)

Type:Lønn 'Brilliantiisimum'
Namn:Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'
Vekseform:4-6m. Seintveksande

Bladverk,Greiner:Bladfarge skiftar frå rosa via gult til grønt
Salgsstørrelse:Stammehøgd 60cm
Vekstforhold:Godt drenert, næringsrik jord
Pris:690