STAUDER

Type:Rynkestorkenebb
Namn:Geranium renardii
Vekseform:20cm

Blomstringstid:Juni-juli
Blomsterfarge:Kvite med fiolette strekar
Hardførheit:H6
Anna info:Dkorative blad
Pris:60